AutoMapa Polska XL (wersja elektroniczna)

Cena: 169,00 (137,40 netto)

Kliknij w obrazek,
aby go powiększyć.
AutoMapa Polska XL to najpełniejsza, najdokładniejsza, najpopularniejsza i najczęściej nagradzana na rynku mapa nawigacyjna Polski.

Zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji drogowej. Jako pierwsza w Polsce AutoMapa wprowadziła system informacji o korkach i innych utrudnieniach drogowych (AutoMapa Traffic), dzięki czemu prowadzi w taki sposób, aby korki były możliwie najmniej uciążliwe.

Sercem produktu jest kompletna wektorowa mapa dróg prowadzących do wszystkich miejsc zamieszkania w Polsce. Zawiera wszystkie kategorie dróg od autostrad, poprzez drogi szybkiego ruchu, drogi międzynarodowe i krajowe, aż po drogi lokalne, a nawet gruntowe i leśne.

Pierwsza wersja, opublikowana w 2003 roku, wykonana została na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 udostępnionej przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP. Informacje z map topograficznych były sukcesywnie weryfikowane z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych oraz pomiarów w terenie, co pozwoliło stworzyć najdokładniejszą i najpełniejszą na rynku mapę dróg Polski.

Ze szczególną starannością przygotowane zostały plany nawigacyjne wszystkich polskich miast. Wykonane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, zapewniają dokładność odpowiadającą 1:5 000 dla map papierowych, czyli ok. 1m w terenie. Plany nawigacyjne, oprócz dokładnej siatki ulic, zawierają również szczegółowe informacje opisujące sytuację drogową: kategorie i kierunkowość ulic, oznaczenie dróg wielopasmowych, ronda, place z nazwami, podział na dzielnice, tereny zielone (parki, skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe.

Absolutnie unikatową cechą AutoMapy są dokładne, punktowe adresy. W zdecydowanej większości mapy innych producentów posługują się adresami przybliżonymi wyliczanymi na podstawie informacji o numerach posesji przy skrzyżowaniach ulic. W małych miejscowościach informacje takie są często wystarczająco dokładne, jednak nie sprawdzają się w dużych miastach. Dlatego właśnie punktowe precyzyjne adresy zawarte w AutoMapie cieszą się tak dużym uznaniem m.in. kierowców taksówek.

Użytkownicy AutoMapy, jako jedyni mają możliwość wykorzystania w nawigacji trójwymiarowych wizualizacji budynków w ponad 1000 miastach i miejscowościach w Polsce, oraz precyzyjnych obrysów poszczególnych budynków w pozostałej części kraju.

Bardzo ważnym elementem map są tzw. Punkty Użyteczności Publicznej (POI). Codziennie aktualizowana przez portal społecznościowy Miplo.pl ich ponad 630 tysięczna baza zawiera nie tylko fotoradary, niebezpieczny miejsca, czy stacje benzynowe, ale również hotele, obiekty gastronomiczne i inne, zgromadzone w niemal 1000 kategoriach tematycznych przydatnych dla kierowcy.

Wybrane funkcje programu

 • Nawigacja głosowa,
 • Możliwość zmiany języka menu (polski, angielski, niemiecki i wiele innych),
 • Wybór kolorystyki oprogramowania i mapy,
 • Możliwość instalacji zarówno dowolnego fragmentu jak i całości mapy,
 • Funkcja zapamiętywania ostatnio wybranych miejsc na mapie,
 • Widok 2D/3D, ułatwiający śledzenie trasy przez naśladowanie naturalnej perspektywy,
 • Tryb nocny / dzienny,
 • Płynne przełączanie map w czasie jazdy,
 • Personalizacja ustawień,
 • Szybkie wyznaczanie trasy przejazdu według zadanych kryteriów,
 • Unikanie dróg gruntowych kosztem wybranej liczby kilometrów wydłużenia trasy,
 • Komunikaty ostrzegające o zjechaniu z wyznaczonej trasy,
 • Korekta trasy w przypadku zjechania z wcześniej wyznaczonej,
 • Możliwość ustawienia punktów "Start" i "Koniec" na jednym segmencie drogi, tak by możliwy był powrót trasy do punktu startu,
 • Możliwość przestawiania punktów trasy przy pomocy poleceń kopiuj / wklej,
 • Opcja ograniczająca informowanie o POI do tych leżących wyłącznie przy wybranej trasie,
 • Informacja o zakorkowanych drogach, czarnych punktach, miejscach częstych patroli, objazdach,
 • Komunikaty informujące o przekraczaniu bezpiecznej prędkości,
 • Uwzględnianie przy wyznaczaniu trasy zakazów skrętów, dróg jednokierunkowych, zakazów wjazdu, remontów drogowych,
 • Obliczanie przybliżonego czasu pokonania wyznaczonej trasy,
 • Możliwość naniesienia na mapę Ulubionych Punktów, wraz z własnymi opisami.
 • Zapoznaj się pozostałymi funcjami tutaj

Szczegółowa zawartość map dostępna jest na stronie producenta.
© 2024 by 4Active